Fundusze inwestycyjne polskie – wyniki w swoich grupach

Fundusze inwestycyjne mają się zmiennie. Powoduje to niepewna sytuacja na rynku długu, która potrafi zaskoczyć najlepszych zarządzających TFI. Zgodnie z ostatnimi wynikami w ciągu miesiąca najlepsze wyniki osiągnęły fundusze dłużne 0,70%. Wynik słaby, jednak należy wziąć pod uwagę to, że okres ostatnich 12 miesięcy generalnie był bardzo złym, gdzie niepewność w gospodarkach UE osiągnęła historyczne szczyty.

Fundusze Dłużne Polskie

fundusze dłużne

Za okres 60 i 36 miesięcy i fundusze dłużne osiągnęły najwyższe stopy zwrotu, co pokazuje zainteresowanie inwestorów obligacjami. Bliskie sąsiedztwo Polski, a także zaangażowanie Towarzystw w inne gospodarki Unii Europejskiej powoduje przeniesienie obaw i co za tym idzie obarczonych niepewnością decyzji.

Fundusze Gotówkowe Polskie

fundusze gotówkowe polskie

Warte podkreślenia jest to, że sytuacja ekonomiczna w kraju jest oceniana jako dobra, tak więc przy zmieniającej się sytuacji w krajach UE jest szansa na systematyczne odrabianie strat.

 Fundusze Stabilnego Wzrostu

fundusze stabilne

Grupa funduszy stabilnego wzrostu pozwoliła zachować optymizm. W okresach do 12 miesięcy inwestorzy o profilu inwestycyjnym odpowiednim dla tego typu funduszy zanotowali straty, jednak były one w granicach akceptowalnych poniżej 10%. Grupy funduszy o najbardziej ryzykownym profilu, gdzie w portfelach jest najwięcej akcji, fundusze małych i średnich spółek, fundusze akcji polskich a także fundusze zrównoważone osiągnęły zdecydowanie najgorsze wyniki. W okresie 1 miesiąca przyniosły straty odpowiednio:

  • Fundusze MiŚ  – 1,6%
  • Fundusze Zrównoważone -2,2%
  • Fundusze Akcji Polskich -3,80%

W okresie 36 miesięcy fundusze zrównoważone osiągnęły lepszy wynik niż na przykład fundusze dłużne, 15,60%. W krótkim okresie 3 miesięcy fundusze akcji polskich zanotowały stratę większą niż fundusze MiŚ, -2,70%. Natomiast, korzystniej przedstawiają się inwestycje w akcje w funduszach „większych” za 36 miesięcy niż w popularnie nazywanych „misiach”, gdzie potencjalna zmienność wyników jest większa. Wynik 28% jest najlepszy w takim okresie na rynku.

Fundusze Małych i Średnich Spółek

funudsze akcji małych i średnich spółek

Źródło danych: analizy.pl, opracowanie TFITeam.pl 01.01.12

Źródło danych: Analizy.pl
Opracowanie: TFITeam.pl

Zostaw informację

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *