Fundusze akcji wyniki i ranking wybranych

Fundusze akcji w okresie 10 lat pozwoliły zarobić inwestorom. Fundusz z wynikiem 17,58% rocznie należy uznać za bardzo dobry, gdzyż jest niemal dwukrotnością przyjętej korzystnej średniej stopy zwrotu z inwestycji. W zestawieniu znalazło się 15 funduszy akcji, z najdłuższym stażem na rynku. Ranking z kolei, przedstawia fundusze akcji, które w wybranych okresach osiągneły najwyższe miejsca w grupie.

Fundusze akcji ujęte w zestawieniu:

 • Legg Mason Akcji
 • UniKorona Akcje
 • Aviva Investors Polskich Akcji
 • ING Akcji 2 SFIO
 • Arka BZ WBK Akcji
 • Skarbiec Akcja
 • BPH Akcji
 • Investor Akcji FIO
 • ING Akcji
 • PZU Akcji Krakowiak
 • Millennium Akcji
 • Investor Akcji Dużych Spółek FIO
 • Novo Akcji
 • PKO Akcji FIO
 • Pioneer Akcji Polskich

Fundusze akcji

Wyniki za okres 10 lat

fundusze akcji 10 lat

Opracowanie: TFITeam.pl

Patrząc na wyniki za okres 10 lat, nie ma wątpliwości, że fundusze ze stopą zwrotu powyżej benchmarku spełniły oczekiwania. „Najgorszy” z funduszy akcji, Skarbiec Akcji przyniósł rocznie średnio 12,83%. Spójrzmy obiektywnie, różnice pomiędzy ostatnim funduszem w zestawieniu a pierwszym to ponad 180%!. Dla Każdego inwestora przy każdej kwocie jest to istotne.

Fundusze akcji

Wyniki za okres 4 lat

fundusze akcji 48 miesięcyOpracowanie: TFITeam.pl

Wyniki funduszy inwestycyjnych za 4 lata, są średnie. Średnia w wysokości poniżej 8 procent nie jest zadowalająca. Tylko zarządzający Aviva Investors Polskich Akcji pokazał wynik lepszy od benchmarku. Fundusze Arka BZ WBK Akcji, Novo Akcji oraz Pioneer Akcji Polskich najlepiej było nie posiadać w portfelu. Na szczęście w krótszym okresie, fundusze zaczęły przynosić zyski.

Fundusze akcji

Wyniki za okres 2 lat

fundusze akcji 24 miesiąceOpracowanie: TFITeam.pl

W okresie 12 miesięcy 12 funduszy osiągneły stopy zwrotu powyżej 8 procent, jednak tylko 9 zarządzającym udało się pokonać benchmarki. Jeżeli zarządzający osiąga wynik 26,5% – Investor Akcji FIO, 19,6% – Aviva Investors Polskich Akcji, 17,4% – Legg Mason Akcji, to są to wyniki które trzeba odnotować. Optymistyczne jest to, że 7 funduszy miało wyniki lepsze od IRFU-AKP_UN (benchmark).    

Fundusze akcji

Wyniki za okres 12 miesięcy 

Fundusze Akcji 12 miesięcyOpracowanie: TFITeam.pl

Okres 12 miesięcy to dobre wyniki zarządzających: Investor Akcji FIO, Aviva Investors Polskich Akcji, Legg Mason Akcji, PZU Akcji Krakowiak, ING Akcji 2 SFIO, ING Akcji oraz Skarbiec Akcja. Zarządzającym udało się osiągnąć wyniki powyżej benchmarku.

Fundusze akcji

Ranking osiągąnych miejsc w krótkim i długim terminiefundusze akcji z najrówniejszą stopą zwrotu

Opracowanie: TFITeam.pl

Ranking, sposób wyliczenia.

Ranking za okres 10 lat (120 miesięcy) 15 funduszy akcji, powstał przez przyznanie określonej liczby punktów za każdy z poniższych okresów.

Okresy, jakie były brano pod uwagę to:

 • 120 niesięcy
 • 60 miesięcy
 • 48 miesięcy
 • 36 miesięcy
 • 24 miesiące
 • 12 miesięcy
 • 6 miesięcy
 • 3 miesiące
 • 1 miesiąc

Za najlepszy wynik w okresie 120 miesięcy fundusz otrzymywał punkty (15), za drugie miejsce o jednej mniej i tak dalej. Najgorszy z funduszy otrzymywał 1 punkt. Za okres 60 miesięcy i pozostałe, punktacja wyglądała analogicznie tak samo. Zestawienie ma pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy zarządzający w/w okresach osiągał górną cześć tabel wyników czy nie. 

Źródło danych: Analizy.pl Opracownie: TFITeam.pl 

Dane na dzień: 02.10.13           

Zostaw informację

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *