Fundusze akcji po półroczu ING Aviva Novo Akcji i Metlife | fundusze akcji wyniki

Zestawienie funduszy akcji w kolejnych okresach inwestowania w 2014 roku. To co było oczywiste przez ostatnie kilka i kilkadziesiąt miesięcy już takie nie jest. Liderzy systematycznych wyników odeszli, niemal wszyscy. Czy ci którzy przyszli utrzymają tempo będzie wiadomo już wkrótce. Jakie fundusze najlepiej poradziły sobie w 6 wybranych okresach? 

W poniższych zestawieniach pokazano następujące fundusze akcji oraz ich wyniki:

Bloomberg Finanse i Gospodarka - SPRAWDŹ!

FORBES LIDER BIZNESU - SPRAWDŹ!

Allianz AkcjiAviva Investors Polskich Akcji
PZU Akcji KrakowiakLegg Mason Akcji
Arka BZ WBK AkcjiMillennium Akcji
Skarbiec AkcjaPKO Akcji
Novo AkcjiInvestor Akcji Dużych Spółek
Pioneer Akcji PolskichING Akcji 2
ING AkcjiBPH Akcji
UniKorona Akcje Investor Akcji

W okresie 6 miesięcy 10 funduszy z 17. pokonało benchmark. Czyli tylko 42% miało wynik gorszy od zakładanego odniesienia. Niestety, w praktyce tylko 5 funduszy osiągnęło dodatnią stopę zwrotu. Są to:

 • Inventum Akcji
 • Novo Akcji
 • UniKorona Akcje
 • ING Akcji 2
 • ING Akcji

Pozostałe fundusze akcji osiągnęły wyniki zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Wyniki fundusze akcji

wyniki za okres 6 miesięcy

fundusze akcji za 6 miesięcy

Opracowanie: TFITeam.pl

Fundusze akcji w ciągu roku

W okresie 12 miesięcy fundusze które były najlepsze, to:

 • Novo Akcji
 • ING Akcji 2
 • ING Akcji
 • PKO Akcji
 • MetLife Akcji

Fundusze akcji

wyniki za okres 12 miesięcy 

wyniki funduszy akcji 12 miesięcy

Opracowanie: TFITeam.pl

Wyniki funduszy za 24 miesiące: 7 funduszy akcji ma wyniki zasługujące na uwagę. 

 • Novo Akcji
 • MetLife Akcji
 • ING Akcji
 • ING Akcji2
 • Aviva Investors Polskich Akcji
 • PKO Akcji
 • BPH Akcji

Pozostałe fundusze osiągnęły wyniki poniżej oczekiwań (pomimo kilkunastoprocentowej stopy zwrotu).

Fundusze akcji

Wyniki za okres 24 miesiące

fundusze akcji wyniki 24 miesiące

Opracowanie: TFITeam.pl

36 miesięcy na ryku inwestycji w fundusze akcji tylko nieliczni mogą uznać za udane. Obrazuje to poniższy wykres.

Fundusze akcji
wyniki za okres 36 miesięcy

funduszwe akcji wyniki za 36 miesięcy

Opracowanie: TFITeam.pl

W okresie 4 lat (48 miesięcy) zarządzający i ich zespoływypracowali następujące wyniki. Średnia dla analizowanej grupy w tym okresie to 10,5%. Fundusze które przyniosły przyzwoity zwrot w założnych odniesieniach to:

ING Akcji, Novo Akcji, ING Akcji 2, Aviva Investors Polskich Akcji, PKO Akcji, MetLife Akcji.

Fundusze akcji

wyniki za okres 48 miesięcy

fundusze akcji 48 miesięcy - 4 lata

Opracowanie: TFITeam.pl

Poniższe zestawienie pokazuje osiągnięte wyniki w ciągu 5 lat.

Fundusze akcji

wyniki za okres 60 miesięcy

fundusze akcji wyniki za 60 miesięcy

Opracowanie: TFITeam.pl

Zestawienie poniżej pokazuje wyniki w ciągu 10 lat. Średnia dla grupy funduszy akcji w tym okresie to 63,2%. Następujące fundusze osiągnęły stopę zwrotu powyżej tego wyniku:

 • ING Akcji2
 • ING Akcji
 • Avivia Investors Polskich Akcji
 • Skarbiec Akcja
 • Arka BZ WBK Akcji
 • Novo Akcji

Fundusze akcji

wyniki za okres 120 miesięcy

fundusze akcji 5 lat - 120 miesięcy

Opracowanie: TFITeam.pl

Fundusze które w każdym okresie pokonały benchmark:

 • ING Akcji
 • ING Akcji2

Zarządzający funduszem PKO Akcji pokazali wyniki powyżej oczekiwań w okresach: 6, 12, 24, 36 i 48 miesięcy.

Novo Akcji w okresach 6, 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy.

Aviva Investors Polskich Akcji w okresach: 24, 36, 48, 60 i 120 miesięcy.

MetLife Akcji w okresach: 6, 12 i 24 miesięcy.

Zostaw informację

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *