Fundusze małych i średnich spółek Ipopema KBC i PKO Małych Spółek

Wyniki funduszy małych i średnich spółek mogą zamieszać w głowach inwestorów. Gorsze wyniki za ostatni miesiąc pokazały tylko fundusze z grupy akcji rosyjskich. Wyniki za pół roku to straty w całej grupie 23 funduszy MiS na poziomie -9,2%. To dużo. Dla porównania 23 fundusze akcji z historią 5 letnią, osiągnęły 2,6%. Grupa najbardziej dynamicznych funduszy na przestrzeni poszczególnych miesięcy wykazała następujące wyniki.

W poniższych zestawieniach pokazano następujące fundusze akcji małych i średnich spółek oraz ich wyniki:

Bloomberg Finanse i Gospodarka - SPRAWDŹ!

FORBES LIDER BIZNESU - SPRAWDŹ!

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Aviva Investors Małych Spółek
BPH Akcji Dynamicznych Spółek ING Średnich i Małych Spółek
Investor Top 25 Małych Spółek FIO Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek
MetLife Akcji Małych Spółek MetLife Akcji Średnich Spółek
Millennium Dynamicznych Spółek Noble Fund Akcji MiŚ Spółek
Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji MiŚ Spółek Plus
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Skarbiec Małych i Średnich Spółek
UniAkcje Małych i Średnich Spółek

W okresie 6 możemy mówić o najmniejszych stratach funduszy, bo żaden fundusz nie przyniósł oczekiwanych zysków. Z analizowanych 21 funduszy MiŚ spółek najmniej straciły: 

 • Pioneer Dynamicznych Spółek
 • PKO Akcji MiŚ Spółek Plus
 • MetLife Akcji Średnich Spółek
 • Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
 • BPH Akcji Dynamicznych Spółek
 • KBC Portfel Akcji Średnich Spółek
 • Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego
 • ING Średnich i Małych Spółek
 • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

Wyniki fundusze akcji

wyniki za okres 6 miesięcy

Fundusze małych i średnich spółek wynik za 6 miesięcy

Opracowanie: TFITeam.pl

Fundusze akcji w ciągu roku

12 ostatnich miesięcy nie były dobre dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy z tej grupy. W grupie funduszy stabilnych są takie, które miały w analogicznym okresie porównywalne wyniki, są to:

 • Inventum Stabilnego Wzrostu (10,2%)
 • ALTUS Stabilnego Wzrostu (10,9%)

Oznacza to, że było możliwe osiągnięcie zysku na takim poziomie przy wielokrotnie mniejszym ryzyku. 

Fundusze akcji

wyniki za okres 12 miesięcy 

Fundusze małych i średnich spółek wynik za 12 miesięcy

Opracowanie: TFITeam.pl

Wyniki funduszy za 2 lata przedstawia poniższy wykres i zestawienie. 11 funduszy z 19 pokonało benchmark. Są to:

 • ING Średnich i Małych Spółek
 • Skarbiec Małych i Średnich Spółek
 • KBC Portfel Akcji Średnich Spółek
 • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Noble Fund Akcji MiŚ Spółek
 • PKO Akcji MiŚ Spółek Plus
 • Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego
 • KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Pioneer Dynamicznych Spółek
 • Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
 • Investor Top 25 Małych Spółek FIO

Bardzo podobna sytuacja zaistniała w okresie 24 miesięcy.

Fundusze akcji

Wyniki za okres 24 miesiące

Fundusze małych i średnich spółek wynik za 24 miesiące

Opracowanie: TFITeam.pl

W okresie 3 lat różnica między najlepszym funduszem PKO Akcji MiŚ Spółek Plus a najgorszym MetLife Akcji Małych Spółek, wynosi ponad 54%. 

Fundusze akcji
wyniki za okres 36 miesięcy

Fundusze małych i średnich spółek wynik za 36 miesiący

Opracowanie: TFITeam.pl

Okres 4 lat to duża zmienność w grupie funduszy małych i średnich spółek. Wyniki średniorocznie na poziomie 11,7% nie będą akceptowalne przez większość inwestorów. Nie w tej grupie. 

Fundusze akcji

wyniki za okres 48 miesięcy

Fundusze małych i średnich spółek wynik za 48 miesiący

Opracowanie: TFITeam.pl

Poniższe zestawienie pokazuje osiągnięte wyniki w ciągu 5 lat (60 miesięcy). Średnia za ten okres dla całej grupy funduszy małych i średnich firm, dla jednego funduszu to 34,6%. Liczba funduszy, która przyniosła taką stopę zwrotu to 9, na 15.   

Fundusze akcji

wyniki za okres 60 miesięcy

Fundusze małych i średnich spółek wynik za 60 miesiący

Opracowanie: TFITeam.pl

W ciągu 10 lat tylko 1 fundusz będzie brany pod uwagę. Powodem jest zbyt krótka historia działalności pozostałych. 

 • Investor Top 25 Małych Spółek FIO 

Stopa zwrotu w okresie 10 lat to 18,6%. 

Fundusze które miały lepsze wyniki niż benchmark we wszystkich okresach to:

 • Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 

Fundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek bardzo równe wyniki pokazał w okresach: 6, 24, 36, 48 i 60 miesięcy. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek w okresach 6, 24, 36, 48 i 60 miesięcy. Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek: 24, 36, 48 i 60 miesięcy. Investor Top 25 Małych Spółek FIO: 12, 24, 36, 48, 60 miesięcy.

Dane z 31.07.14

Zostaw informację

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *