Autor

Małe i średnie spółki niektóre z pomysłem i prawie bez straty

Fundusze Małych i Średnich Spółek w ciągu ostatniego miesiąca przyniosły ujemne wyniki. Podobną sytuację możemy zaobserwować w okresie 12 miesięcy. Jednak w przypadku 3 miesięcy i 6 obraz przedstawia się inaczej. Dla długoterminowych inwestorów, którzy 36 miesięcy

Fundusze zrównoważone z Aviva Investors na czele

Fundusze zrównoważone w swoim założeniu powinny przynosić znaczne zyski, min. kilkudziesięcioprocentowe w okresach hossy i znacznie mniejsze spadki w okresach bessy. Inwestorzy, którzy w analizowanych okresach zdecydowali się na fundusze tego typu nie powinni mieć powodów do

Fundusze akcji – Copernicus w krótkim Aviva w długim teminie

Wyniki funduszy inwestycyjnych akcji w ostatnim okresie przedstawiają się następująco. Średnia stopa z 42 funduszy to 2,68%. Tylko 3 funduszy nie osiągnęły dodatnich wyników za miesiąc inwestowania.

Fundusze małych i średnich spółek – KBC Aviva i Allianz MiŚ

Wyniki popularnych Miś-ów za analizowany okres, pokazują kilka wyraźnych zmian w tej grupie funduszy. O ile w okresie 1 miesiąca wyniki na plusie są średnio na poziomie 6,2% w grupie 18 funduszy, to zmniejszenie straty w okresie

Fundusze inwestycyjne akcji i MiŚ -ie – Aviva Investors z Allianz i Quercusem

Wyniki poszczególnych funduszy za ostatnie tygodnie są różne. Spojrzenie na okres 12 i 36 miesięcy pokazuje zmienność i skalę zysków, jakie osiągnęli inwestorzy. Potencjał jest, nie przekonali się o tym tylko Ci, zostali w tych niewłaściwych funduszach