Fundusze małych i średnich spółekArchiwum

Fundusze małych i średnich spółek – KBC Aviva i Allianz MiŚ

Wyniki popularnych Miś-ów za analizowany okres, pokazują kilka wyraźnych zmian w tej grupie funduszy. O ile w okresie 1 miesiąca wyniki na plusie są średnio na poziomie 6,2% w grupie 18 funduszy, to zmniejszenie straty w okresie

Fundusze inwestycyjne akcji i MiŚ -ie – Aviva Investors z Allianz i Quercusem

Wyniki poszczególnych funduszy za ostatnie tygodnie są różne. Spojrzenie na okres 12 i 36 miesięcy pokazuje zmienność i skalę zysków, jakie osiągnęli inwestorzy. Potencjał jest, nie przekonali się o tym tylko Ci, zostali w tych niewłaściwych funduszach

Fundusze inwestycyjne polskie – wyniki w swoich grupach

Fundusze inwestycyjne mają się zmiennie. Powoduje to niepewna sytuacja na rynku długu, która potrafi zaskoczyć najlepszych zarządzających TFI. Zgodnie z ostatnimi wynikami w ciągu miesiąca najlepsze wyniki osiągnęły fundusze dłużne 0,70%. Wynik słaby, jednak należy wziąć pod