Aviva Investors Nowych SpółekArchiwum

Fundusze akcji – Copernicus w krótkim Aviva w długim teminie

Wyniki funduszy inwestycyjnych akcji w ostatnim okresie przedstawiają się następująco. Średnia stopa z 42 funduszy to 2,68%. Tylko 3 funduszy nie osiągnęły dodatnich wyników za miesiąc inwestowania.

Fundusze inwestycyjne akcji i MiŚ -ie – Aviva Investors z Allianz i Quercusem

Wyniki poszczególnych funduszy za ostatnie tygodnie są różne. Spojrzenie na okres 12 i 36 miesięcy pokazuje zmienność i skalę zysków, jakie osiągnęli inwestorzy. Potencjał jest, nie przekonali się o tym tylko Ci, zostali w tych niewłaściwych funduszach