fundusze akcjiArchiwum

Fundusze akcji wyniki na topie Investor Akcji Aviva Investors PKO ING Akcji 2 i Legg Mason

Fundusze akcji przyzwyczajają swoich inwestorów do wyników odpowiednich do poniesionego ryzyka. Jak poradzili sobie zarządzający z wypracowaniem zysków w poszczególnych okresach? Który z funduszy ma najbardziej reprezentatywne wyniki w dłuższym okresie? Fundusze akcji, jakie zostały ujęte to

Liderzy wśród funduszy inwestycyjnych akcji w krótkim i najdłuższym terminie 10 lat

Fundusze akcji są jednymi z tych, które można zaliczyć to maratończyków naszego rynku finansowego. Wysoki różnice w wynikach i ryzyko ponad standard to wyróżniające je elementy funduszy inwestycyjnych. Spośród 62 różnie definiowanych grup funduszy mają jedną z

Ranking funduszy akcji w krótkim i długim terminie Copernicus Quercus i Aviva

Fundusze akcji są największą i najbardziej skupiającą uwagę inwestorów grupą funduszy inwestycyjnych. Rozpiętość w wynikach pomiędzy poszczególnymi funduszami jest ogromna. W każdym z analizowanych okresów są wygrani i sromotnie przegrani. Jaką podjąć decyzję w wyborze funduszu?

Fundusze akcji – Copernicus w krótkim Aviva w długim teminie

Wyniki funduszy inwestycyjnych akcji w ostatnim okresie przedstawiają się następująco. Średnia stopa z 42 funduszy to 2,68%. Tylko 3 funduszy nie osiągnęły dodatnich wyników za miesiąc inwestowania.

Fundusze inwestycyjne akcji i MiŚ -ie – Aviva Investors z Allianz i Quercusem

Wyniki poszczególnych funduszy za ostatnie tygodnie są różne. Spojrzenie na okres 12 i 36 miesięcy pokazuje zmienność i skalę zysków, jakie osiągnęli inwestorzy. Potencjał jest, nie przekonali się o tym tylko Ci, zostali w tych niewłaściwych funduszach