fundusze inwestycyjneArchiwum

Zysk w trudnych czasach dzięki short funduszom

Zarabianie w okresie prosperity jest przyjemne. Zielenią się wskaźniki, rynek rośnie, a wraz z nim inwestycje. Kiedy jednak nastaje korekta optymizm ulatuje. Chęć zysku zastępuje obawa przed stratami, w najlepszym przypadku wyjście na zero.

Ranking funduszy akcji w krótkim i długim terminie Copernicus Quercus i Aviva

Fundusze akcji są największą i najbardziej skupiającą uwagę inwestorów grupą funduszy inwestycyjnych. Rozpiętość w wynikach pomiędzy poszczególnymi funduszami jest ogromna. W każdym z analizowanych okresów są wygrani i sromotnie przegrani. Jaką podjąć decyzję w wyborze funduszu?

Małe i średnie spółki niektóre z pomysłem i prawie bez straty

Fundusze Małych i Średnich Spółek w ciągu ostatniego miesiąca przyniosły ujemne wyniki. Podobną sytuację możemy zaobserwować w okresie 12 miesięcy. Jednak w przypadku 3 miesięcy i 6 obraz przedstawia się inaczej. Dla długoterminowych inwestorów, którzy 36 miesięcy

Fundusze akcji – Copernicus w krótkim Aviva w długim teminie

Wyniki funduszy inwestycyjnych akcji w ostatnim okresie przedstawiają się następująco. Średnia stopa z 42 funduszy to 2,68%. Tylko 3 funduszy nie osiągnęły dodatnich wyników za miesiąc inwestowania.

Fundusze małych i średnich spółek – KBC Aviva i Allianz MiŚ

Wyniki popularnych Miś-ów za analizowany okres, pokazują kilka wyraźnych zmian w tej grupie funduszy. O ile w okresie 1 miesiąca wyniki na plusie są średnio na poziomie 6,2% w grupie 18 funduszy, to zmniejszenie straty w okresie