notowania funduszyArchiwum

Fundusze akcji wyniki na topie Investor Akcji Aviva Investors PKO ING Akcji 2 i Legg Mason

Fundusze akcji przyzwyczajają swoich inwestorów do wyników odpowiednich do poniesionego ryzyka. Jak poradzili sobie zarządzający z wypracowaniem zysków w poszczególnych okresach? Który z funduszy ma najbardziej reprezentatywne wyniki w dłuższym okresie? Fundusze akcji, jakie zostały ujęte to

Ranking funduszy akcji w krótkim i długim terminie Copernicus Quercus i Aviva

Fundusze akcji są największą i najbardziej skupiającą uwagę inwestorów grupą funduszy inwestycyjnych. Rozpiętość w wynikach pomiędzy poszczególnymi funduszami jest ogromna. W każdym z analizowanych okresów są wygrani i sromotnie przegrani. Jaką podjąć decyzję w wyborze funduszu?

Małe i średnie spółki niektóre z pomysłem i prawie bez straty

Fundusze Małych i Średnich Spółek w ciągu ostatniego miesiąca przyniosły ujemne wyniki. Podobną sytuację możemy zaobserwować w okresie 12 miesięcy. Jednak w przypadku 3 miesięcy i 6 obraz przedstawia się inaczej. Dla długoterminowych inwestorów, którzy 36 miesięcy

Fundusze małych i średnich spółek – KBC Aviva i Allianz MiŚ

Wyniki popularnych Miś-ów za analizowany okres, pokazują kilka wyraźnych zmian w tej grupie funduszy. O ile w okresie 1 miesiąca wyniki na plusie są średnio na poziomie 6,2% w grupie 18 funduszy, to zmniejszenie straty w okresie